SP Manweb logo
NWWCP-logo Windfarm

Cyswllt trydan132 cilofolt (kV) rhwng dwy fferm wynt newydd yng ngogledd Cymru a’r rhwydwaith dosbarthu trydan yn Llanelwy yw prosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru.  Ar 28 Gorffennaf 2016, rhoddodd yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ganiatâd datblygu i SP Manweb ar gyfer Opsiwn llwybr B prosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru o dan adran 114 o Ddeddf Cynllunio 2008.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.

Adeiladu

Bydd y cyswllt 20km yn cynnwys llinell drydan uwchben 132kV, 17.5km o hyd a 2.5 km o gebl tanddaearol.

Bydd y gwaith o adeiladu’r rhan danddaearol yn dechrau ym mis Mehefin 2017 a’r gwaith ar y llinell uwchben yn dechrau ym mis Gorffennaf 2017.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen adeiladu a chynnydd y gwaith, ewch i  www.spenergynetworks.co.uk

Yr Arolygiaeth Gynllunio Pwy ydy SP Manweb? DCO

Aliniad y llwybr

Sut mae'n effeithio arnoch chi?

Rhowch eich tref neu eich cod post i weld pa mor agos ydych chi at y llwybr arfaethedig

Diweddariad Gorffennaf 2016
Gallwch weld dogfennau’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu a’r cais ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio. Cedwir y map hwn i ddangos yr aliniad(au) yr ydym wedi ymgynghori arnynt.

Graddau datblygiad gan gynnwys r dewis Hafod
Opsiwn Henllan – nid yn cael eu cymryd ymlaen

Cysylltwch â Ni

Rhadffôn
0800 021 7879
Rhadffôn
E-bost