SP Manweb logo

Lawrlwythiadau

NWWCP logo

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.

Cedwir y cynnwys isod, sy’n rhan o Gam 3 ein hymgynghoriad, at ddibenion cyfeirio yn unig.

24-10-2014

Deunyddiau Cam 3 yr Ymgynghoriad

Dogfennau Crynodeb

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol

Cynlluniau a safbwyntiau

Dogfennau eraill

Cysylltwch â Ni

Rhadffôn
0800 021 7879

E-bost

Drwy lenwi'r ffurflen hon