SP Manweb logo

Cyflwyno Gorchymyn Cydsyniad Datblygu

NWWCP logo

Ar 28 Gorffennaf 2016, rhoddwyd caniatâd datblygu gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol i SP Manweb ar gyfer llwybr Cysylltiad Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru – Opsiwn B o dan adran 114 o Ddeddf Cynllunio 2008. Bydd yn cysylltu dwy fferm wynt newydd yng Ngogledd Cymru â’r rhwydwaith dosbarthu trydan.

Gellir herio’r Gorchymyn Caniatâd Datblygu drwy wneud hawliad am adolygiad barnwrol i’r Llys Cynllunio. Rhaid gwneud hawliad am adolygiad barnwrol o fewn 6 wythnos ar ôl y diwrnod y cyhoeddwyd y Gorchymyn (28 Gorffennaf).

I gael rhagor o wybodaeth am y Gorchymyn Caniatâd Datblygu a’r cais, cliciwch here.

Bydd copïau papur o’r cais hefyd ar gael i’w hadolygu yn y mannau canlynol:

Siop One Stop Dinbych
Llyfrgell Dinbych
Sgwâr y Neuadd
Dinbych
LL16 3NU01745 816313
Siop One Stop Llanelwy
Llyfrgell
Llanelwy
The Roe
Llanelwy
LL17 0LU01745 582253
Dydd Llun 9.30am – 7pm 9.30am – 4.30pm
Dydd Mawrth 9.30am – 5pm 1pm – 4.30pm
Dydd Mercher 9.30am – 5pm 9.30am – 4.30pm
Dydd Iau 1pm – 5pm Wedi Cau
Dydd Gwener 9.30am – 5pm 9.30am – 4pm
Dydd Sadwrn 9.30am – 12:30pm Wedi Cau
Dydd Sul Wedi Cau Wedi Cau

Mae’n rhaid anfon unrhyw ohebiaeth ynghylch y prosiect hwn yn uniongyrchol i’r Arolygiaeth Gynllunio. Gellir cysylltu â’r Arolygiaeth drwy anfon e-bost i NWWFConnection@infrastructure.gsi.gov.uk neu drwy ffonio 0303 444 5000. Dylid dyfynnu’r cyfeirnod cais EN020014 gydag unrhyw ohebiaeth.

Gallwch nawr gofrestru’ch diddordeb gyda’r Arolygiaeth Gynllunio. Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn gwahodd pawb sy’n cofrestru ac yn cyflwyno sylwadau perthnasol i gyfarfod cychwynnol. Mae mwy o fanylion ar sut i gofrestru i’w cael ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer y prosiect: http://infrastructure.planningportal.gov.uk/projects/wales/north-wales-wind-farms-connection.

 

Cysylltwch â Ni

Rhadffôn
0800 021 7879

E-bost

Drwy lenwi'r ffurflen hon