SP Manweb logo

Pwy ydy SP Manweb?

NWWCP logo

SP Manweb sy’n dal y drwydded dosbarthu trydan ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru, Glannau Merswy, Swydd Gaer a rhannau o Swydd Amwythig. Mae’n rhan o grŵp ScottishPower, dan berchnogaeth Iberdrola.

Yn unol â Deddf Trydan 1989, mae’n ofynnol i SP Manweb “ddatblygu a chynnal system effeithiol, gydlynol ac economaidd o drosglwyddo trydan”.

Mae SP Energy Networks yn cynnal a chadw ac yn rheoli’r rhwydwaith dosbarthu ar ran SP Manweb. I gael rhagor o wybodaeth am SP Energy Networks, ewch i www.spenergynetworks.co.uk

Cysylltwch â Ni

Rhadffôn
0800 021 7879

E-bost

Drwy lenwi'r ffurflen hon